Skip to content

Uitblinken in samenwerking

Wat is de beste manier om in Heiloo deze nare coronaperiode te lijf te gaan? Is dat door uit te blinken in samenwerking? Wij denken van wel.
Eerder al lieten wij u weten dat er een cultuurplatform in Heiloo in oprichting is. Een aantal kwartiermakers is inmiddels aan de slag om dit voor te bereiden. In brede zin zal dit platform een bijdrage gaan leveren aan de levendigheid en leefbaarheid van Heiloo. Concreet zullen kunst- en cultuurorganisaties door samenwerking in het platform individueel sterker worden, zich kunnen blijven inzetten voor verbetering van hun aanbod, financieel en organisatorisch gezonder worden, kunnen sparren met raad en college en een impuls geven aan het gebruik en instandhouding van lokale podia.

Wat als het niet alleen bij cultuur blijft? Zou het lukken om ook in andere ‘domeinen’ in Heiloo meer te laten samenwerken, vanuit een gedeelde wens en gezamenlijke overtuiging? Denk daarbij aan sport, welzijn, zorg en de ondernemers. En om het nog sterker te maken kun je denken aan een jaarlijkse ‘De Dag van Heiloo’. Op die dag zetten we al onze (politieke en persoonlijke) meningsverschillen aan de kant en gaan we in het belang van onze gemeenschap met elkaar aan de slag. We gaan op zoek naar de knelpunten die samenwerking in de weg staan en zorgen ervoor dat deze verdwijnen. Zo doen we dat in Heiloo, dat is nog eens uitblinken in samenwerking! Wat denkt u, werkelijkheid of utopie?

Tot slot. De leden van het herstelfonds hebben in de afgelopen maanden gezien dat er ongelooflijk veel energie in Heiloo is vrijgekomen. Dit ondanks alle narigheid waar verenigingen, stichtingen en ondernemers mee te maken hebben. Misschien kunnen we met ‘De Dag van Heiloo’ ervoor zorgen dat deze energie behouden en voelbaar blijft tot in de eeuwigheid.