Skip to content

“Wat een bizar jaar hebben we afgesloten”

Zo opent Dolf Balkema, voorzitter van het Team Herstelfonds, zijn epiloog na afronding van de eerste ronde van zijn team in 2020.

We begonnen met een “intelligente” lock down die we wel dachten aan te kunnen. We applaudisseerden voor onze zorgverleners en brachten gebak naar de verpleegtehuizen. Het was spannend, maar we gingen er vol goede moed tegenaan. Niet voor niets heet ons fonds het Herstelfonds. Alles was erop gericht om snel de gemeenschap weer los te trekken en ons normale leven weer op te starten.

Dat is echt wel anders gelopen. Het lijkt alsof we in een nog dieper moeras zijn beland. Maar wel met de goede hoop om, middels het vaccinatieprogramma, dit kalenderjaar uit deze crisis te geraken.

Omdat velen in Heiloo niet bij de pakken neer gingen zitten en nieuwe initiatieven gingen ontwikkelen, die pasten binnen de 1,5 meter regels, hebben we als Team Herstel fonds toch iets kunnen doen om een deel van de pijn te verzachten.

In de sector Welzijn bleek dat er weinig financiële schade werd geleden door de stichtingen die binnen deze sector actief zijn. Dat komt waarschijnlijk doordat die organisaties vooral worden gefinancierd met subsidies en formele landelijke geldstromen, die door de Corona maatregelen niet werden geraakt. Waarschijnlijk vroegen ze ons daarom ook niet om financiële steun. Dat was, wat ons betreft, wel een beetje teleurstellend omdat met name hun doelgroepen, de zwaksten van onze samenleving, wel erg leden onder het Corona juk waaronder wij allen werden geplaatst. Wij hadden daarom gerekend op extra inspanningen die om aanvullende financiering zouden vragen. Maar die zijn niet gekomen.

Dat was anders in de sector Sport. Daar droogden onmiddellijk alle inkomstenstromen op, vooral door de sluiting van de kantines, terwijl de vaste lasten doorliepen. Gelukkig kon de gemeente direct soelaas bieden door de clubs zes maanden huur kwijt te schelden. Dit gaf snel rust en tijd, voor de clubs uit deze sector, om na te denken over herstart initiatieven. Maar omdat wij een zeer goede zomer hadden en er weer volop kon worden gesport en een biertje kon worden gedronken op de kantine-terrassen kwamen de clubs met het ontwikkelen van die initiatieven wat laat op gang. Een aantal van die ideeën was gericht op het enthousiasmeren van ouderen voor de sport en leken dus zeer sympathiek en belangrijk voor de gemeenschap. Echter, deze gedachten moesten weer snel de ijskast in. Immers, ouderen bij elkaar brengen om te sporten was op korte termijn, gezien hun grote risico bij corona infectie, niet zo’n slimme gedachte. Bovendien werden in het najaar al snel de 1,5m maatregelen strakker aangetrokken. Deze ideeën zijn dus voorlopig in de ijskast gezet.

De sector Cultuur heeft enorm geleden onder het juk van corona. Zowel aan de ‘passieve’ kant ervan als aan de ‘actieve’ kant. Het ‘passief’ uitgaan naar het theater werd snel bijna, en is nu inmiddels geheel, onmogelijk gemaakt. Dit had een enorme financiële impact op onze theaters. Die zijn gelukkig voor een deel door de gemeente opgevangen. Aan de ‘actieve’ kant, het uitoefenen van muziek, dans en toneel, kwamen alle verenigingen in de problemen. Al snel bleken oefenruimtes te klein om op 1,5 meter afstand te oefenen en zonder theater om te concerteren was er geen recette opbrengst die een deel van de kosten kon dekken. Overal kwam alles langzaam tot stilstand, wat soms zelfs leidde tot ledenverlies. Maar snel kwam er een goede samenwerking tussen partijen op gang om de problemen aan te pakken en ook begon een aantal clubs interessante ideeën rond oefenen en zelfs optreden binnen de 1,5 meter maatschappij te ontwikkelen. Er bleek veel energie om door te gaan. Maar ook die ideeën liggen nu in de ijskast omdat na november niets meer mogelijk bleek.

In december hebben wij, middels een advertentiecampagne in de Uitkijkpost, de Horeca ondersteund, omdat we allemaal toch wel erg begaan waren met de problemen van die groep ondernemers en graag de mogelijkheden die zij boden om eten te laten thuisbezorgen, wilden stimuleren. Daar is door de inwoners van Heiloo in de kerstweek enorm goed gebruik van gemaakt. 

In totaal hebben we 47 aanvragen om steun binnengekregen, waarvan er 9 met een financiële bijdrage zijn gehonoreerd. Er zijn 9 interessante ideeën doorgeschoven naar 2021 voor definitieve beoordeling. Ook konden 8 aanvragen positief worden opgevolgd door het ambtelijk apparaat van Heiloo, zonder dat hiervoor geld uit het Herstelfonds moest worden gebruikt. Nog 10 zijn op een andere wijze, in positieve zin, afgehandeld. 7 aanvragers trokken hun voorstel in, toen duidelijk bleek dat ze de voorwaarden om mee te doen niet goed hadden begrepen. En slechts 4 aanvragers moesten worden teleurgesteld omdat hun initiatief niet aan de voorwaarden voldeed en ook niet voldoende kon worden aangepast.

Gelukkig heeft de gemeenteraad besloten dit jaar nogmaals €500.000 beschikbaar te stellen voor het financieel steunen van verenigingen en stichtingen en het stimuleren van het herstel van Heiloo na ‘Corona’. Ook wordt nog overwogen om het nog niet toegewezen geld van 2020 ‘door te schuiven’ naar dit jaar, zodat alle ‘doorgeschoven’ initiatieven de kans krijgen om alsnog te worden gefinancierd.  Daardoor kunnen wij als team Herstelfonds, met een deel van dat geld, verenigingen en stichtingen weer helpen met het opstarten van hun activiteiten. Gezien de vaccinatieprogramma’s die inmiddels zijn gestart, wordt er dit jaar echt opgestart en kan het Herstel echt beginnen, daarvan ben ik overtuigd. En wat ons betreft maken we van dat weer lostrekken van onze leefgemeenschap een groot feest.

Er is nog veel werk te doen voor het team, maar dat doen we graag. Hou de pers in de gaten, want daar zullen we binnenkort kenbaar maken wat de hernieuwde voorwaarden zijn voor eventuele nieuwe aanvragen. En zo blijft u ook op de hoogte van alles wat er wordt gedaan om uiteindelijk Corona de baas te blijven. Wij gaan er voor!

Grafieken verzoeken Herstelfonds 2020