Skip to content

Samen voor cultuur in Heiloo

Cultuurplatform Heiloo moet het raadgevend overlegorgaan worden van verenigingen en instellingen op gebied van cultuur (zoals kunst en erfgoed) in Heiloo, met als doel het verbeteren, vermeerderen en verduurzamen van culturele activiteiten in Heiloo. “Dit is in één zin de missie die wij voor ogen hebben met het platform”, aldus Job Twisk, een van de kwartiermakers van Cultuurplatform Heiloo.

De afgelopen maanden hebben zeven kwartiermakers zich ingezet om een samenwerking tussen culturele organisaties in Heiloo mogelijk te maken. Dit zijn Pauline Folkerts (directeur-bestuurder Muziek- en Dansschool Heiloo), Allard de Graaf (voorzitter Falkland Toneel), Cas Himmelreich (dirigent en arrangeur Heilooër Kamerorkest), Jacob Ouderkerken (voorzitter bestuur Historische Vereniging Heiloo), Peter de Ruijter (bestuurslid Oratoriumkoor Heiloo), Erik Smits (voorzitter Stichting Kunst-Zin) en Job Twisk (vicevoorzitter Raad van Toezicht Muziek- en Dansschool, lid Team Herstelfonds Heiloo).

Het Cultuurplatform vervult volgens Twisk de behoefte om gezamenlijk op te treden bij knelpunten. “Als platform kunnen wij onderwerpen agenderen bij het gemeentebestuur. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken over huisvesting. Graag gaan we ook met de gemeente in gesprek over een langetermijnvisie op cultuur.” Volgens Twisk is dit laatste punt ook in het in het belang van de gemeente. “Wij zijn ervan overtuigd dat we met Cultuurplatform Heiloo een duurzame bijdrage gaan leveren aan de levendigheid en leefbaarheid van Heiloo.”

De planning is dat voor de zomervakantie het platform, inclusief website, officieel wordt gelanceerd. Twisk: “Zodra de coronamaatregelen het toelaten, willen we een bijeenkomst organiseren waar we de besturen van de cultuurorganisaties voor uitnodigen. Zoals het er nu uitziet, zal dat begin september zijn.”

Foto: aangeleverd