Skip to content

Samen krachtig door corona heen

Het eerste jaar van Pauline Folkerts als directeur van Muziek- en Dansschool Heiloo (MDH) is anders dan zij had verwacht. Anderhalve maand na haar start brak het coronavirus uit. Al snel werden de online lessen opgestart, zodat eenieder vanuit huis toch de les kon volgen. Zowel leerlingen als docenten stonden te trappelen toen de lessen in juli weer van start van mochten gaan in het gebouw. “Samenspelen met docenten en andere leerlingen, dat mis je als je les krijgt vanuit huis”, aldus Pauline. Ook in de huidige coronacrisis worden er bewust voorspeelavonden en een kerstconcert gepland. “Voor een kleiner publiek en in een andere opstelling, maar we vinden het belangrijk om binnen de mogelijkheden en protocollen dit soort activiteiten veilig te organiseren”, aldus Pauline.

Het pand waar MDH al zo lang is gevestigd schreeuwt om een flinke opknapbeurt. De haalbaarheidsstudie is volop in gang en het droomscenario is dat er in 2022/2023 een toekomstproof gebouw staat waarin ook plek is voor de muziekverenigingen. Meer licht, groot onderhoud, de broodnodige modernisering en een aanbouw voor de realisatie van een aparte verenigingsruimte, staan op het verlanglijstje. Pauline heeft een podiumkunstenschool voor ogen. Een centrum waar plek is voor muziek, zang, theater, musical en dans. De voorspeelruimte in het hart van het pand vraagt erom meer gebruikt te worden.

De afgelopen maanden is gekeken hoe partijen in Heiloo de handen ineen kunnen slaan om het leven tijdens en na de coronacrisis te veraangenamen. MDH, de Theaterbende, de bibliotheek en het Trefpunt hebben een aanvraag ingediend bij het Team Herstelfonds om gezamenlijk een kleinschalig muziek-verteltheaterfestival te organiseren waarin onder andere verhalen van senioren én verhalen van Toon Tellegen met muziek tot leven worden gewekt.

Ook naar de samenwerking met scholen wordt gekeken. “Het is uniek dat alle basisscholen meedoen aan een project om te kijken hoe het onderwijs aandacht kan schenken aan cultuur met kwaliteit”, vertelt Pauline. “Uiteindelijk is het de bedoeling om volgend jaar het lokale culturele veld bij de schoolplannen te betrekken. Ook met het PCC zijn er gesprekken en wordt gezocht naar samenwerking.”

Zo is Pauline op alle fronten bezig om te kijken hoe er kan worden samengewerkt. Haar ideaal is dat MDH een school voor iedereen wordt. Aan andere verenigingen en partijen wil Pauline de tip geven om vooral met elkaar in gesprek te gaan en te kijken naar de mogelijkheden. Wat doen jullie? Wat heb je nodig?

Kortom, sla de handen ineen, dan komen we samen krachtig door deze coronaperiode heen.

Tekst: Linda van Rozendaal

Foto Pauline Folkerts gemaakt door Martin Rozema