Skip to content

Oratoriumkoor kijkt positief terug

Toen het Oratoriumkoor Heiloo werd geconfronteerd met corona was al snel duidelijk dat het jubileumconcert in mei geen doorgang kon vinden. Na overleg met oefenlocatie de Cultuurkoepel is besloten het jubileumconcert te verplaatsen naar december. Verder gaat het koor zich richten op het concert op 1 november, met werken van Vivaldi.

Het koor ging op zoek naar manieren om contact te houden met de 84 leden, waarvan een grote groep tot de ‘kwetsbare leeftijd’ hoort. Er werd gekozen voor digitale repetities via Zoom, in shifts voor sopranen, alten, bassen en tenoren. De leden waren enthousiast, hoewel het ‘samen zingen’ met Zoom niet kon.

Ondertussen dacht het bestuur na over hoe het Vivaldi-najaarsconcert georganiseerd kon worden. Een volle Cultuurkoepel kan immers niet volgens de richtlijnen van het RIVM. Uiteindelijk is ervoor gekozen het concert twee keer uit te voeren, met een half koor. Zo kunnen er evenveel bezoekers worden ontvangen als bij een concert in de oude situatie. Er kan ook weer op een andere manier gerepeteerd worden, omdat je op afstand in kleine groepjes weer iets mag ondernemen. Het koor is dan ook heel gelukkig met de Cultuurkoepel als oefenlocatie.

Met een zogenaamd pionierskoor heeft het koor op 9 juni via YouTube een liverepetitie aangeboden, met de koorleden op twee meter afstand van elkaar. De overige leden konden vanuit huis meekijken en meedoen. De lessen werden bovendien als oefenstof op de site van het Oratoriumkoor geplaatst.

Van de laatste repetitie voor de zomer maakte het koor iets bijzonders. Voor het hele koor werd op het grote grasveld voor de Cultuurkoepel een repetitie georganiseerd, waarbij het Gloria van Vivaldi werd gezongen. Vervolgens werd met een borrel – op gepaste afstand – het seizoen afgesloten. Het was een afsluiter om te onthouden: het koor onder grote paraplu’s zingend in de regen en de gezellige nazit binnen…

Het bestuur van het Oratoriumkoor Heiloo kijkt met een goed gevoel terug op deze bijzondere tijd. Samen met de leden kijken zij uit naar het concert in november. Zij hopen u dan te ontmoeten.