Skip to content

“We doen het met en voor elkaar”

Beste inwoners van Heiloo,

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn het bijzonder onzekere tijden. We weten (nog) niet goed waar we aan toe zijn, hoe het verder verloopt met het virus, of er binnenkort wellicht weer nieuwe maatregelen door onze minister-president worden afgekondigd…

Wat ik wel weet is dat ik als burgemeester trots ben op onze inwoners en ondernemers. Ik zie dat er veel initiatieven ontstaan in de samenleving, dat men omkijkt naar elkaar, dat onder andere het bedrijfsleven bedreigingen omzet in kansen en dat we Heiloo met elkaar leefbaar houden. Chapeau! We doen het goed met elkaar. Zo blijkt maar weer: in Heiloo hoef je het niet alleen te doen, we doen het met en voor elkaar.

De besmettingsgraad in Heiloo is laag gebleven. Dat komt enerzijds door de samenstelling van onze gemeente; we wonen niet allemaal op elkaar, er is voldoende ruimte. Anderzijds durf ik wel te zeggen dat we dat mede aan onszelf hebben te danken. We houden ons goed aan de maatregelen en nemen geen onnodige risico’s. Ik doe een dringend beroep op u om dat ook te blijven doen.

Hans Romeyn, burgemeester
Hans Romeyn, burgemeester
Foto: STiP Fotografie

De gemeente Heiloo heeft een Herstelfonds opgezet om onder andere culturele en welzijnsorganisaties en verenigingen te helpen de coronacrisis te overleven. Het team Herstelfonds – een taskforce met daarin afgevaardigden uit de Heilooër samenleving en het bedrijfsleven – beoordeelt de aanvragen. Ik begrijp dat er de afgelopen weken steeds meer aanvragen en verzoeken binnenkomen. Opvallend is dat steeds meer mensen bereid zijn om samen te werken. Blijf dat vooral doen; ik ben er heilig van overtuigd dat samenwerken leidt tot een beter herstel.

Sommige dingen blijven lastig, en ook ik maak me zorgen over het verdere verloop. Belangrijk in deze coronatijd is dat we denken in mogelijkheden in plaats van in beperkingen. Via de Uitkijkpost worden de komende periode verschillende goede voorbeelden uitgelicht op deze speciale pagina. Ik hoop dat er nog veel goede voorbeelden volgen. Als gemeente denken we graag mee.

Namens het college van Heiloo wens ik u veel succes en sterkte. Take care!

Met vriendelijke groet,
Hans Romeyn, burgemeester