Skip to content

Een visie op sociale verbondenheid

Interview met Marian van Dam – Een visie op sociale verbondenheid

“Ik vind er niets aan, het leven is waardeloos”, aldus een 90-jarige heer die een kop koffie drinkt in het Trefpunt. En dat is precies wat veel oudere inwoners van Heiloo voelen in deze lastige tijd: “Eenzaamheid viert hoogtij sinds de uitbraak van het coronavirus”, zo legt Marian van Dam uit, directeur van het Trefpunt Heiloo.

Een visie op sociale verbondenheid
Haar droomwens is om meer samenhang aan te brengen tussen de verschillende zorg- en welzijnspartners door samen een langetermijnvisie op te stellen voor wat er echt nodig is om kwetsbare inwoners te ondersteunen. “Zonder discussie over personeel, domeinen en zonder naast elkaar te werken of dingen dubbel te doen, we willen immers allemaal hetzelfde”, zo legt Marian uit. Het liefste wil ze ook dat de inwoner hierbij betrokken wordt want het criterium moet zijn: hebben inwoners er baat bij.

Een ons welzijn scheelt een kilo zorg
Er moet worden ingezet op preventie: als je nu investeert in welzijn betaalt dit zich over tien jaar uit. Toch is het voor de gemeente een lastige opgave om welzijn te financieren; budgetten zijn krap en veel daarvan moet naar het sociale domein. Marian raadt bezuinigingen af en benadrukt dat ook: “Nu bezuinigen op preventie betekent dat over tien jaar de zorg onbetaalbaar wordt, die rekening moeten we met zijn allen betalen. Uiteindelijk zou het kostenniveau, ondanks groeiende problematiek, voor de gemeente hetzelfde moeten blijven als er juist niet wordt bezuinigd.”

Focus op wat wel kan
Tijdens de coronacrisis organiseerde het Trefpunt passende activiteiten voor ouderen. “Tijdens de eerste lockdown organiseerden we bijvoorbeeld in de binnentuin van de appartementen bij Hoog en Laag een beweegkwartier op een vast moment in de week. Mensen konden meedoen vanaf hun balkon, op veilige afstand. Dat vonden ze geweldig, ze keken er echt naar uit”, vertelt Marian.

Ook werd er een project op touw gezet voor de inwoners van De Stolp. Jongeren stelden een leuk pakketje samen en brachten dit naar De Stolp om te laten weten dat er aan ze werd gedacht.

Marian roept mensen op die eenzaam of neerslachtig zijn contact op te nemen met het Trefpunt. “We kunnen niet alles oplossen maar we kennen wel de weg”, aldus Marian.

Contact opnemen kan via: (072) 533 12 97 of via info@trefpuntheiloo.nl

Tekst en foto: Margreeth Anema

Foto Marian van Dam gemaakt door Margreeth Anema