Skip to content

Cultuurraad Heiloo in oprichting

In deze column willen wij u graag bijpraten over de oprichting van een Cultuurraad in Heiloo. Op dit moment leggen zeven kwartiermakers het fundament voor dit samenwerkingsverband. De kwartiermakers hebben allen een achtergrond in de lokale cultuursector. Ze zijn actief als bestuurder in de koorwereld, de beeldende kunst, bij muziekverenigingen, toneel- en theaterverenigingen en in de cultuureducatie.

De ambitie van de Cultuurraad is om ervoor te zorgen dat kunst- en cultuurorganisaties in Heiloo individueel sterker worden, dat ze zich kunnen blijven inzetten voor verbetering van hun aanbod, dat ze financieel en organisatorisch gezonder worden en een impuls kunnen geven aan het gebruik en instandhouding van lokale podia. Uiteindelijk zal de samenwerking ook een bijdrage gaan leveren aan de levendigheid en leefbaarheid in Heiloo.

U begrijpt wellicht dat het Herstelfonds zeer verheugd is met de tomeloze inzet van de kwartiermakers voor cultuur in Heiloo. We hopen daarnaast dat hun initiatieven positief door de kunstorganisaties zullen worden ontvangen.

Tot slot een oproep aan het einde van deze column. Zou u zich, net als de kwartiermakers, ook willen inzetten voor cultuur in onze gemeente? Steek de organisaties dan een hart onder de riem en geef een ‘like’ op Facebook. Doneer een geldbedrag (dat kan vaak al via hun websites). Meld u aan als vrijwilliger of als lid, ook al kan er nu niet veel worden gedaan door corona. De kunst- en cultuurorganisaties in onze gemeente hebben uw vertrouwen en onvoorwaardelijke steun nu ongelooflijk hard nodig.