Skip to content

Ons hart klopt voor Heiloo

Wij houden van dit dorp, van de mensen, van de vrijwilligers en de professionals, van de ondernemers, van de mensen die voor anderen zorgen, van de mooie vergezichten richting de kust en polder, kortom, van ons prachtige dorp. Daarom: ons hart klopt voor Heiloo. Zo, dat is eruit.

Dit is de eerste column van Team Herstelfonds. Van 2 september tot en met 16 december zult u zesmaal van ons horen in een column in de Uitkijkpost. Daarnaast zult u ook met interviews, nieuwsberichten en andere zaken op de hoogte worden gehouden hoe Heiloo zich de komende maanden teweerstelt tegen de gevolgen van het coronavirus.

Als Corona Taskforce geloven wij in samenwerking. Wij hebben de ambitie en de wil om samen met de ondernemers, sport- en muziekverenigingen, welzijnsorganisaties, musea en de gemeente Heiloo sterker uit deze crisis te komen. De leden van de taskforce zijn op dit moment druk in gesprek met tal van partijen om te horen wat hun problemen zijn en wat de ideeën zijn om deze aan te pakken. Daarnaast kijken wij over de gemeentegrenzen heen om te zien welke oplossingen elders zijn gevonden en of deze ook in Heiloo succesvol toegepast kunnen worden.


Tot slot. Niemand weet hoe de situatie er over een jaar uitziet. Wel weten we dat we alleen sterker uit deze crisis kunnen komen als we het samen doen. We eindigen deze eerste column van Team Herstelfonds daarom met een oproep. Als uw hart – net als dat van ons – voor Heiloo klopt, laten we dan naar elkaar luisteren en laten we vooral met elkaar samenwerken.

De besmettingsgraad in Heiloo is laag gebleven. Dat komt enerzijds door de samenstelling van onze gemeente; we wonen niet allemaal op elkaar, er is voldoende ruimte. Anderzijds durf ik wel te zeggen dat we dat mede aan onszelf hebben te danken. We houden ons goed aan de maatregelen en nemen geen onnodige risico’s. Ik doe een dringend beroep op u om dat ook te blijven doen.