Skip to content

Team herstelfonds

Corona heeft nog steeds grote gevolgen voor onze samenleving. Het treft iedereen persoonlijk maar ook de sport-, culturele en welzijnsvoorzieningen, scholen, horeca en niet essentiële winkels. Daarom heeft het college op 16 februari 2021 besloten de lokale steunmaatregelen te verlengen tot 1 juli 2021. Voor 2021 heeft de raad opnieuw €500.000 beschikbaar gesteld voor het corona herstelfonds. Met een bijdrage uit het herstelfonds worden initiatieven ondersteund van culturele en welzijnsorganisaties, (sport)verenigingen en ondernemers om de coronacrisis weer te boven te komen.

Dolf Balkema

Dolf Balkema

Voorzitter
Henk Morsch

Henk Morsch

Ondernemers
Job Twisk

Job Twisk

Cultuur
Lars de Zeeuw

Lars de Zeeuw

Sport
Inge de Moor

Inge de Moor

Welzijn en jeugd
Nico Bakker

Nico Bakker

Communicatie

“Het team kijkt naar de wederopstanding van Heiloo. Het idee is om niet alleen te kijken naar hoe we kunnen herstellen, maar vooral hoe we hier sterker uit kunnen komen. Voorheen was er weinig samenwerking tussen de verschillende verenigingen of sectoren. We hopen dat er ideeën ontstaan waarin er veel meer samen wordt opgetrokken. Samen zijn we sterker en moeten we bouwen aan een krachtiger Heiloo. Er is een flink bedrag beschikbaar waar men een aanvraag voor kan indienen. We hopen op heel veel mooie samenwerkingsverbanden, zoals een sportvereniging die een muziekclub helpt.”

Voorzitter Dolf Balkema

Contact opnemen met het team

Mijn naam is Dolf Balkema. Ik ben in 1945 geboren in Groningen en heb daar 28 jaar gewoond en mijn schoolopleiding genoten. Afgestudeerd als Toegepaste Wiskundige heb ik me daarna eerst in Limburg met de opkomst van interactieve automatisering beziggehouden. Daarna is mijn loopbaan verdergegaan in de richting van Marketing. Eerst gestationeerd in Amsterdam en daarna een paar jaar in Philadelphia USA. Uiteindelijk heb ik me 20 jaar beziggehouden met Strategie en Organisatieontwikkeling als partner van een internationaal opererend adviesbureau.

Inmiddels woon ik met mijn vrouw al 40 jaar in Heiloo. In de beginjaren, als forens, is mijn ervaring met Heiloo vooral ontwikkeld door mijn 40-jarige lidmaatschap van de Rotary Club Heiloo. Daar leerde ik Heiloo kennen door de verhalen van leden met een diverse achtergrond. En natuurlijk ook via de sportclubs van mijn drie zoons!

In mijn rol als voorzitter van dit team zoek ik nu veel contact met diverse actoren binnen de gemeente Heiloo, in alle sectoren van onze gemeenschap. Dat geeft me de kans om beter te begrijpen waar de Corona crisispijn heeft veroorzaakt en hoe die vervelende ervaringen kunnen worden omgezet in kracht. Als rode draad in veel van mijn gesprekken komt het gevoel naar voren dat het herstellen van het verenigingsleven in Heiloo nu ook de kans biedt om het beter te maken door te gaan samenwerken. Elkaar echt opzoeken omdat tezamen meer kan worden bereikt. Of het nu gaat om met geld meer te bereiken of door de handen in elkaar te steken. Ik vind het geweldig om zoveel inspirerende mensen te mogen ontmoeten. Dit is een klus waar ik veel energie van krijg, niet op de laatste plaats door de inbreng van de teamleden.

Mijn binding met Heiloo is overduidelijk, omdat ik hier ben geboren en getogen, altijd hier mijn bedrijf (handelsonderneming) heb uitgeoefend en de meeste medewerkers ook uit Heiloo afkomstig waren. Ons bedrijf hebben we intussen van de hand gedaan. Als voorzitter van de ondernemersvereniging Ondernemend Heiloo ben ik 20 jaar actief bij het bedrijfsleven betrokken geweest. Hier heb ik de groei meegemaakt van het bedrijventerrein De Oude Werf en later de Boekelermeer. Ook de meeste ondernemers in de winkelcentra en Horeca zijn bekenden voor mij, waardoor het wel en wee in ondernemersland mij goed bekend is. Deze kennis wil ik graag inzetten in het Team Herstelfonds.

Mijn naam is Job Twisk. Ik ben opgegroeid in Bakkum en ben op mijn 19e gaan studeren in Utrecht. Na mijn studie (School voor Journalistiek) heb ik tot 2009 in de journalistiek en het journalistieke onderwijs gewerkt (Hogeschool Utrecht, Universiteit Leiden). Daarna heb ik een aantal jaar adviesopdrachten gedaan voor de Rijksoverheid, gemeentes en bedrijfsleven. Op dit moment ben ik partner en eigenaar van een bureau dat woningbouwprojecten begeleidt van initiatief tot oplevering. Na ruim 10 jaar in Utrecht te hebben gewoond, woon ik nu al bijna 20 jaar met mijn vrouw en 3 kinderen in Heiloo.

Mijn ‘culturele betrokkenheid’ in Heiloo is direct te herleiden tot het feit dat twee van onze kinderen les krijgen op de Muziek- en Dansschool Heiloo (piano en slagwerk). Ik ben eerst begonnen als vrijwilliger op voorspeelavonden met het maken van videoregistraties. Later ben ik gevraagd om zitting te nemen in het bestuur. Op dit moment ben ik vicevoorzitter van de Raad van Toezicht.

In de werkgroep zet ik mij in voor de kunst- en cultuursector in Heiloo, een sector die – als gevolg van alle beperkingen door het coronavirus – het zwaar te verduren heeft. Net als de andere leden van de werkgroep ben ik op dit moment in gesprek met talloze organisaties om te horen welke problemen er zijn. Het is mijn doel om met deze organisaties sterker uit de coronacrisis te komen.

Mijn naam is Lars de Zeeuw, geboren en getogen in Heiloo (Sandecamplaan en Potgieterweg) ). Klein uitstapje gemaakt naar het zonnige Italië vanwege werkzaamheden in Milaan maar met veel plezier weer teruggekeerd in de groene gemeente. Twee jaar terug verhuisd naar Alkmaar.

Ik mag me bezig houden binnen de werkgroep met sport. Zelf ben ik lid geweest van een aardig rijtje sportclubs. Ik heb gehonkbald bij Foresters, BSC Heiloo en Double Stars, gevoetbald bij Foresters en HSV, gezaalvoetbald bij Foresters, DOK, HZV de Viersprong en Blana . Verder op judo bij sportschool Groefsema, tennis bij HSV en TV Heiloo en tegenwoordig fiets ik redelijk fanatiek en mag ik af en toe een bal proberen recht te slaan op de golfbaan. Ook heb ik een aantal jaar bemoeienis gehad met de organisatie van het sportgala in Heiloo.

Ik heb dus ondanks mijn relatief jonge leeftijd van 57 jaar best een verleden bij diverse sportverenigingen en hoop mijn steentje bij te kunnen dragen om samen te zorgen dat alle sportclubs in Heiloo bestaansrecht houden. Dat zal niet eenvoudig zijn, maar ik ben er van overtuigd dat door met elkaar in gesprek te gaan er een goede basis gelegd kan worden voor een brede sportbeleving in Heiloo.  

Mijn naam is Inge de Moor en als geboren en getogen Heilooënaar van 30 jaar vertegenwoordig ik het domein Welzijn en Jeugd in het Team Corona Herstelfonds Heiloo.

Van kinds af aan ben ik actief bij diverse sportverenigingen, jongerenorganisaties en stichtingen binnen Heiloo. Na het behalen van mijn CIOS-diploma ben ik gestart aan de opleidingen Toegepaste Psychologie. Gedurende deze studie heb ik het beweeggedrag van zowel de jongeren als de 65-plussers uit Heiloo onderzocht. Hoe kunnen deze doelgroepen gestimuleerd worden om meer te gaan bewegen? Mooie onderwerpen die aansluiten bij het domein Welzijn en Jeugd.

In de werkgroep richt ik mij op het maken van verbindingen tussen diverse partijen en het creëren van kansen. Met als doel om sterker uit de coronacrisis te komen.

Geboren (1957) en getogen in Heiloo. Op diverse plekken gewoond en sinds vier jaar in een nieuw huis met kantoor op de plek aan de Westerweg waar mijn ouderlijk huis heeft gestaan. In mijn kantoor beoefen ik mijn grootste hobby en dat is mijn werk als Beleggingscoach. Mag ik u verwijzen naar mijn website www.nicoprbakker.nl? Mijn roots wat betreft de samenleving in Heiloo ligt vooral bij de muziekverenigingen. Ruim 45 jaar bij Harmonie Caecilia op de klarinet, maar ook als concertmeester, 2e dirigent en leider van de Streetband. Ook een uitstapje gemaakt naar de Operettevereniging en het Oratoriumkoor. Vandaag de dag ben ik dirigent/repetitor van het projectkoor Reunion, dat helaas haar geplande X-Mas Dreams in december een jaar moet opschuiven.

Binnen het Team mag ik mij enerzijds bezighouden met de communicatie (met name website Natuurlijk Heiloo en Uitkijkpost) rondom alle activiteiten en geplande projecten van het Team en anderzijds het project “Speurtocht naar Speelruimte” begeleiden. Over dit laatste kan ik nu nog weinig zeggen, maar hou de pers in de gaten zou ik zeggen!