Skip to content

Herstelfonds

Op dit moment kunt u geen aanvragen voor individuele of collectieve ondersteuning indienen bij het Corona Herstelfonds. De aanvraagperiode is per 1 juli 2021 verstreken. Begin juli neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over een vervolg van de Corona steunmaatregelen. Vanaf dat moment vindt u op de gemeentelijke pagina www.heiloo.nl/herstelfonds de mogelijkheden, voorwaarden en criteria.

Contact over eerder ingediende aanvragen

De gemeente is nog met enkele partijen in gesprek die zich vóór 1 juli hebben gemeld met een verzoek tot individuele ondersteuning. De gemeente beoordeelt de hoogte van de bijdrage aan de hand van de aangeleverde stukken. Waar nodig vraagt de gemeente om aanvullende informatie en handelt deze aanvragen zo spoedig mogelijk af. Heeft u vragen hierover dan kunt u contact opnemen met het algemene telefoonnummer, 072 535 66 66.

Het team Herstelfonds heeft nog een aantal collectieve verzoeken in behandeling waarop nog geen advies aan het college van burgemeester en wethouders is gegeven. Het team is hierover nog in gesprek met de aanvragers, omdat er bijvoorbeeld extra informatie nodig is. Het team handelt de verzoeken die voor 1 juli zijn binnengekomen uiterlijk eind september af.

Team Herstelfonds

Dit zelfstandige team van betrokken Heilooërs is door het College gevraagd welke initiatieven en ideeën er leven om Heiloo leefbaarder te maken in de zogenaamde nieuwe 1,5 meter samenleving.

De leden

Dolf Balkema – voorzitter
Henk Morsch – ondernemers
Job Twisk – cultuur
Lars de Zeeuw – sport
Inge de Moor – welzijn en jeugd
Nico Bakker – communicatie

Dit team beoordeelt alle binnengekomen aanvragen en adviseert het College over de ideeën.

Column van de week

Lopende projecten

Tot 31 augustus 2020 kon de aanvraag voor een financiële bijdrage voor het idee worden ingediend. Alle aanvragen en ideeën zijn verzameld en worden beoordeeld door team Taskforce. Dit zelfstandige team van betrokken Heilooërs is door het College gevraagd welke initiatieven en ideeën er leven om Heiloo leefbaarder te maken in de zogenaamde nieuwe 1,5 meter samenleving.

Verhalen

Onze Lieve Vrouw ter Nood inspireert!

Het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood is, als de grootste Maria-bedevaartplaats van Nederland, een
Lees meer

Nieuwe plattegrond in de maak

HEILOO – Weet u De Teems of de Veldesdoorn te vinden? De meeste Heilooërs niet,
Lees meer

Muziek Parade – Afgelast

Wat zijn we blij, het gaat de goede kant op, we mogen weer heel veel,
Lees meer

(On)wijs onderwijs

Wie geen schoolgaande kinderen (meer) heeft, zal het misschien niet zijn opgevallen. Maar als deze
Lees meer

Samen voor cultuur in Heiloo

Cultuurplatform Heiloo moet het raadgevend overlegorgaan worden van verenigingen en instellingen op gebied van cultuur
Lees meer

Wat een positieve flow in Heiloo!

HEILOO – Ondanks, maar misschien zelfs dankzij corona waart er een positieve flow door Heiloo.
Lees meer

Maatschappelijke impact

Heeft het initiatief een collectief karakter? Is er sprake van samenwerking met andere partijen en vormt het idee een vliegwiel? Er wordt gekeken naar de hoeveelheid inwoners die direct of indirect worden ‘geraakt’ door het initiatief. Natuurlijk wordt de mate van impact in relatie gezien met de hoogte van de gevraagde financiële bijdrage. Dit om zeker te stellen dat ook kleine initiatieven een kans kunnen krijgen om te starten met steun vanuit het herstelfonds. Belangrijke onderdelen van ‘maatschappelijke impact’ kunnen ‘samenwerking met andere verenigingen en/of stichtingen’ zijn, omdat dit soort samenwerkingen de cohesie van onze gemeenschap versterkt. Ook kan men hier denken aan het actief betrekken bij het initiatief van inwoners van Heiloo, die (nog) niet lid zijn van de vereniging. Dat soort ideeën versterkt ook de cohesie van ons dorp en helpt de vereniging zelf, omdat het mogelijk een leden wervend karakter heeft.

Toekomstbestendigheid

Hierbij speelt de vraag of het idee bijdraagt aan het duurzaam voortbestaan van de betreffende sector/partijen? Voorbeelden hiervan zijn initiatieven gericht op ledenwerving, organisatorische versterking van de vereniging of zelfs het testen van een andere manier om inkomsten te krijgen. Bij stichtingen kan het ook gaan om een initiatief waarmee in de toekomst het doel van de stichting beter wordt gerealiseerd. Als die gevolgen langer te meten zijn, is de toekomstbestendigheid groter.

Eigen initiatief

Heeft men zelf naar mogelijkheden gezocht voor de bekostiging van het idee, mede gezien in relatie tot de maatschappelijke impact? Hier gaat het om de mate waarin de initiatiefnemer zelf bijdraagt aan het initiatief, of indirect door anderen financieel te betrekken (bijv. door een financiële bijdrage te vragen). Heeft de indiener zelf onderzoek/ speurwerk gedaan naar oplossingen voor het financieringsprobleem, mogelijke inzet van andere hulpbronnen (niet alleen financieel, maar bijvoorbeeld door werkuren) behoren hier ook toe. Kortom, de mate van inventiviteit speelt hierbij een rol in de beoordeling door het team.